วันเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวัน วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30 - 17.30น.วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-15.00น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการอบรมห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award ครั้งที่ 4

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมห้องสมุดมีชีวิต TK park Living Library Award ครั้งที่ 4 เป็น 1 ใน100 แห่ง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 23- 25 กรกฎาคม 2555 เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วยกิจจกรรมดังต่อไปนี้
      การทดลองสร้างกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ชุมชนของตนเป็นฐาน
     กิจกรรมรู้เขารู้เรา
     กิจกรรมพรมวิเศษ
     กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
     กิจกรรมตีฆ้องร้องป่าว กิจกรรม
     กิจกรรม เขียนโครงการอย่างไรให้สำเร็จ
     กิจกรรมรวมพลังสร้างชีวิตให้ห้องสมุด
     กิจกรรมท่องเที่ยวห้องสมุดมีชีวิต 10 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น